foto-welkom

Welkom op de website van de Broedergemeente Zeist!

Wij zijn een gemeente van de Evangelische Broedergemeente in Nederland, een protestantse kerk, ook bekend onder de naam "Hernhutters". Onze gemeente is gehuisvest op de pleinen bij slot Zeist.

Onze diensten en andere activiteiten zijn gekenmerkt door vreugde aan de muziek, door een rijke traditie, door nieuwe activiteiten voor alle leeftijden, van de senioren tot onze levendige kinder- en jeugdgroepen. Onze diensten zijn open voor iedereen.


Agenda

19 februari
12.00 uur
Middaggebed (Kleine Zaal)
Br. B. v.d. Bosch
22 februari
19.00 uur
Zangdienst (Kleine Zaal)
Zr. A. Prause
23 januari
10.00 uur
Preekdienst
Br. J. Welschen
29 februari
19.00 uur
Zangdienst (Kleine Zaal)
Br. W. Ganzevoort
1 maart
10.00 uur
Preekdienst en Heilig Avondmaal
Br. H. Kronenburg
Br. M. Gill

Dagtekst voor woensdag 19 februari 2020

Woensdag, 19 Februari 2020

De God der goden, de HEER, gaat spreken en roept de aarde bijeen van waar de zon opkomt tot waar zij ondergaat.

Ps. 50:1

Het is God die door Christus de wereld met zich heeft verzoend: hij heeft de wereld haar overtredingen niet aangerekend. En ons heeft hij de verkondiging van de verzoening toevertrouwd.

2 Kor. 5:19

» meer over Dagteksten


Mededelingen

Gemeentereis naar Cuba

De jaarlijkse gemeentereis van de EBG Zeist gaat in 2020 naar het Caribische eiland Cuba, t.w. van 12 t/m 23 juni. Meer informatie een aanmeldingen graag via ons kerkkantoor.

Diensten meeluisteren via Kerkdienstgemist.nl

Onze diensten worden uitgezonden via Kerkdienstgemist.nl

Als u in de Agenda bij een dienst op de link "luisteren" klikt, kunt u vervolgens direct live het meeluisteren starten. Reeds uitgezonden diensten kunt u via de website van Kerkdienstgemist.nl nog achteraf beluisteren.

Rondleidingen

Het is mogelijk om rondgeleid te worden over onze mooie pleinen en de kerk uit de 18de eeuw, de begraafplaats en het museum Het Hernhutter Huis.
Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met het kerkelijk kantoor of met

Het Hernhutter Huis : 030 - 200 69 10 / e-mail: rondleidingen@hethernhutterhuis.nl

20 maart Bonhoeffer theatervoorstelling

Over de prijs van de vrijheid
Ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding verdiept Kees van der Zwaard zich in de laatste uren van Dietrich Bonhoeffer. Bonhoeffer was een predikant, die meedeed aan een aanslag op Hitler, werd gepakt, veroordeeld en op 9 april 1945 opgehangen. 39 jaar oud.
Plaats: Grote Zaal, Zusterplein 12
Datum: vrijdag 20 maart 2020
Tijd: 20 uur, zaal open vanaf 19.30 uur
De voorstelling duurt 1 uur, er is geen pauze
Toegang: vrij; collecte bij de uitgang
Klick hier voor de flyer


Weeknieuws / EBG-nieuws / ZZg-nieuws

      » Naar het actuele ZZg-nieuws