foto-welkom

Welkom op de website van de Broedergemeente Zeist!

Wij zijn een gemeente van de Evangelische Broedergemeente in Nederland, een protestantse kerk, ook bekend onder de naam "Hernhutters". Onze gemeente is gehuisvest op de pleinen bij slot Zeist.

Onze diensten en andere activiteiten zijn gekenmerkt door vreugde aan de muziek, door een rijke traditie, door nieuwe activiteiten voor alle leeftijden, van de senioren tot onze levendige kinder- en jeugdgroepen. Onze diensten zijn open voor iedereen.


Agenda

21 oktober
19.00 uur
Zangdienst
Br. H. O. de Roode
22 oktober
10.00 uur
Preekdienst "Sola Gratia"
Br. W. Ganzevoort
22 oktober
19.30 uur
Liturgie Psalm 84 (Grote Kerkzaal)
Br. M. Gill
25 oktober
12.00 uur
Middaggebed (Kleine Zaal)
Br. B. van den Bosch
28 oktober
19.00 uur
Zangdienst n.a.v. 500 jaar Reformatie (Grote Kerkzaal)
Br. M. Gill
29 oktober
10.00 uur
Preekdienst "Solus Christus"
Br. M. Gill
1 november
12.00 uur
Middaggebed (Kleine Zaal)
Br. H. Kronenburg
4 november
19.00 uur
Zangdienst
5 november
10.00 uur
Belijdenisdienst
Br. M. Gill
8 november
12.00 uur
Middaggebed (Kleine Zaal)
Br. D. v. Barneveld
11 november
19.00 uur
Zangdienst
12 november
10.00 uur
Oudstefeest
Preekdienst en Heilig Avondmaal
Br. M. Gill
15 november
12.00 uur
Middaggebed (Kleine Zaal)
18 november
19.00 uur
Zangdienst
19 november
10.00 uur
Preekdienst
Ds. S. Hiebsch
22 november
12.00 uur
Middaggebed (Kleine Zaal)
22 november
19.30 uur
Lezing Luther en de Broedergemeente
Dr. S. Hiebsch
25 november
19.00 uur
Zangdienst
26 november
10.00 uur
Doopdienst voor Lisa Bos
Br. M. Gill
29 november
12.00 uur
Middaggebed (Kleine Zaal)

Dagtekst voor zondag 22 oktober 2017

Zondag 22 oktober 2017

Je kunt dus meteen aan het werk. Moge de HEER je terzijde staan.

1 Kron. 22:16

Simon antwoordde: ‘Meester, de hele nacht hebben we ons ingespannen en niets gevangen. Maar als U het zegt, zal ik de netten uitwerpen.

Luc. 5:5

» meer over Dagteksten


Mededelingen

500 Jaar reformatie - vieringen in de EBG Zeist

Op 31 oktober vieren de protestantse kerken de 500e jaardag van de kerkhervorming door Maarten Luther. De Broedergemeente Zeist staat in het najaar 2017 aan de hand van zeven activiteiten stil bij dit jubileum. Passend bij de reformator zullen dat met name preekdiensten zijn.  » lees de flyer

Tentoonstelling 50 jaar Brand op het Broederplein

Op vrijdag 27 oktober 2017 is het precies 50 jaar geleden dat het Broederhuis volledig afbrandde. Museumstichting “Het Hernhutter Huis” organiseert ter herinnering aan deze ramp een fototentoonstelling. Deze buitententoonstelling, bestaande uit 10 grote prenten, geeft een impressie van de intensiteit en de omvang van deze gebeurtenis. U kunt de foto’s bekijken op het Broederplein, de Nassau Odijklaan en op de Zinzendorflaan. De tentoonstelling wordt geopend op vrijdag 27 oktober a.s. om 15 uur in de kerkzaal. Iedereen is van harte welkom.

  » Flyer-Brand-1967

Evaluatie parkeren en aanvullende maatregelen


  » Informatie over het parekeren op de pleinen

Diensten meeluisteren via Kerkdienstgemist.nl

Onze diensten worden uitgezonden via Kerkdienstgemist.nl

Als u in de Agenda bij een dienst op de link "luisteren" klikt, kunt u vervolgens direct live het meeluisteren starten. Reeds uitgezonden diensten kunt u via de website van Kerkdienstgemist.nl nog achteraf beluisteren.

Rondleidingen

Het is mogelijk om rondgeleid te worden over onze mooie pleinen en de kerk uit de 18de eeuw.
Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met het kerkelijk kantoor.

Telefoonnummer: 030-6922213 of via de e-mail: info@ebgzeist.nl


Weeknieuws / EBG-nieuws / ZZg-nieuws

      » Naar het actuele ZZg-nieuws