foto-welkom

Welkom op de website van de Broedergemeente Zeist!

Wij zijn een gemeente van de Evangelische Broedergemeente in Nederland, een protestantse kerk, ook bekend onder de naam "Hernhutters". Onze gemeente is gehuisvest op de pleinen bij slot Zeist.

Onze diensten en andere activiteiten zijn gekenmerkt door vreugde aan de muziek, door een rijke traditie, door nieuwe activiteiten voor alle leeftijden, van de senioren tot onze levendige kinder- en jeugdgroepen. Onze diensten zijn open voor iedereen.


Agenda

30 april
19.00 uur
Zangdienst
Gebedsgroep
1 mei
10.00 uur
Preekdienst
Br. M. Gill
1 mei
19.00 uur
Taizedienst
Zr. A. Schulze
4 mei
12.00 uur
Middaggebed (Kleine Zaal)
Zr. A. Schulze
5 mei
08.30 uur
Liturgie
Br. M. Gill
7 mei
19.00 uur
Zangdienst
Br. H. Bouma
8 mei
10.00 uur
Preekdienst
Br. M. Gill
11 mei
12.00 uur
Middaggebed (Kleine Zaal)
14 mei
19.00 uur
Zangdienst
Br. M. Gill
15 mei
10.00 uur
Preekdienst + Avondmaal
Br. M. Gill
18 mei
12.00 uur
Middaggebed (Kleine Zaal)
Br. M. Gill
21 mei
19.00 uur
Zangdienst
Br. G. van Ommering
22 mei
10.00 uur
Oecumenische dienst op het Zusterplein
Br. H. Kronenburg
25 mei
12.00 uur
Middaggebed (Kleine Zaal)
28 mei
19.00 uur
Zangdienst
Br. H. O. de Roode
29 mei
10.00 uur
Preekdienst
Zr. A. Schulze

Dagtekst voor vrijdag 29 april 2016

Vrijdag 29 april 2016

God zegt: Niet eindeloos blijf Ik twisten, niet eeuwig duurt mijn toorn.

Jes. 57:16

God heeft ons gered en ons geroepen tot een heilige taak, niet op grond van onze daden, maar omdat Hij daartoe uit genade besloten had. Deze genade was ons al vóór alle tijden gegeven in Christus Jezus.

2 Tim. 1:9

» meer over Dagteksten


Mededelingen

Zaterdag 23 april van 11.00 tot 16.00


EBG Zeist Oranjemarkt 2016


Plein op de schop

Renovatie van het Zusterplein, Broederplein en het parkeerterrein aan de Lageweg. De herinrichting betreft het vervangen van het straatwerk, het verbeteren van de verkeersstroom en het aanpakken van de parkeerproblematiek. Omdat we tegelijkertijd onderhoud plegen aan souterrains en riolering, is dit een ingrijpend project. » verder lezen


Diensten meeluisteren vanaf nu via Kerkdienstgemist.nl

Vanaf nu worden onze diensten uitgezonden via Kerkdienstgemist.nl

Als u in de Agenda bij een dienst op de link "luisteren" klikt, kunt u vervolgens direct live het meeluisteren starten.
Reeds uitgezonden diensten kunt u via de website van Kerkdienstgemist.nl nog achteraf beluisteren.


Wij verhuren onze kerk

Voor bruiloften (ook het burgerlijk huwelijk), begrafenissen,  lezingen, concerten en recepties.

Voor meer informatie over de mogelijkheden hiervan en de prijzen kunt u op onze pagina "Verhuur" kijken of direct contact opnemen met het EBG kantoor 030-6922213.


Rondleidingen

Het is mogelijk om rondgeleid te worden over onze mooie pleinen en de kerk uit de 18de eeuw.
Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de archivaris van de EBG Zeist.

Tel: 06-13836456
E-mail: archief.zeist@ebg.nlWeeknieuws / EBG-nieuws / ZZg-nieuws

      » Naar het actuele ZZg-nieuws