foto-welkom

Welkom op de website van de Broedergemeente Zeist!

Wij zijn een gemeente van de Evangelische Broedergemeente in Nederland, een protestantse kerk, ook bekend onder de naam "Hernhutters". Onze gemeente is gehuisvest op de pleinen bij slot Zeist.

Onze diensten en andere activiteiten zijn gekenmerkt door vreugde aan de muziek, door een rijke traditie, door nieuwe activiteiten voor alle leeftijden, van de senioren tot onze levendige kinder- en jeugdgroepen. Onze diensten zijn open voor iedereen.


Agenda

19 oktober
12.00 uur
Middaggebed (Kleine Zaal)
Br. H. Kronenburg
23 oktober
19.00 uur
Liturgie Psalm 84 (Grote Kerkzaal)
Br. M. Gill
29 oktober
19.00 uur
Zangdienst
Br. B. van den Bosch
30 oktober
10.00 uur
Preekdienst met doop van Yaeli Fischer
Br. M. Gill
30 oktober
19.30 uur
Taizédienst (Kleine Zaal)
Zr. A. Schulze

Dagtekst voor vrijdag 28 oktober 2016

Vrijdag 28 oktober 2016

Zie uit naar de HEER en zijn macht, zoek voortdurend zijn nabijheid.

Ps. 105:4

Heer, leer ons bidden.

Luc. 11:1

» meer over Dagteksten


Mededelingen

Heropening pleinen in de Nieuwsbode


Steenlegging Kerkzaal 1766

Artikel over de (her)opening in de Nieuwsbode.


Diensten meeluisteren vanaf nu via Kerkdienstgemist.nl

Vanaf nu worden onze diensten uitgezonden via Kerkdienstgemist.nl

Als u in de Agenda bij een dienst op de link "luisteren" klikt, kunt u vervolgens direct live het meeluisteren starten.
Reeds uitgezonden diensten kunt u via de website van Kerkdienstgemist.nl nog achteraf beluisteren.


Rondleidingen

Het is mogelijk om rondgeleid te worden over onze mooie pleinen en de kerk uit de 18de eeuw.
Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met het kerkelijk kantoor van de EBG Zeist.

Telefoonnummer: 030-6922213 of via de e-mail: info@ebgzeist.nlWeeknieuws / EBG-nieuws / ZZg-nieuws

      » Naar het actuele ZZg-nieuws