foto-welkom

Welkom op de website van de Broedergemeente Zeist!

Wij zijn een gemeente van de Evangelische Broedergemeente in Nederland, een protestantse kerk, ook bekend onder de naam "Hernhutters". Onze gemeente is gehuisvest op de pleinen bij slot Zeist.

Onze diensten en andere activiteiten zijn gekenmerkt door vreugde aan de muziek, door een rijke traditie, door nieuwe activiteiten voor alle leeftijden, van de senioren tot onze levendige kinder- en jeugdgroepen. Onze diensten zijn open voor iedereen.


Agenda

15 december
10.00 uur
Preekdienst op Derde Advent
Br. M. Gill
15 december
10.00 uur
Adventsfamilieavond
17 december
14.30 uur
Begrafenis
zuster Jeanne vanZanten-vanBurken
Br. M. Gill
18 december
12.00 uur
Middaggebed (Kleine Zaal)
Br. M. Gill
21 december
19.00 uur
Vierde Adventzangdienst (Grote Zaal)
Br. W. Ganzevoort
22 december
10.00 uur
Preekdienst op Vierde Advent
Br. H. Kronenburg
24 december
9.00 uur
Liturgische Viering
Br. H. Kronenburg
24 december
16.00 uur
Kleine Kerstnacht
Br. M. Gill
24 december
19.00 uur
Grote Kerstnacht
Br. M. Gill
25 december
10.00 uur
Preekdienst op Eerste Kerstdag
Br. M. Gill
29 december
10.00 uur
Heilig Avondmaal
Br. M. Gill
31 december
23.30 uur
Oudejaarsdienst
Br. M. Gill

Dagtekst voor maandag 16 december 2019

Maandag, 16 December 2019

Kan een vrouw haar zuigeling vergeten of harteloos zijn tegen het kind dat zij droeg? Zelfs al zou zij het vergeten, ik vergeet jou nooit.

Jes. 49:15

Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer.

Rom. 8:38-39

» meer over Dagteksten


Mededelingen

Gemeentereis naar Cuba

De jaarlijkse gemeentereis van de EBG Zeist gaat in 2020 naar het Caribische eiland Cuba, t.w. van 12 t/m 23 juni. Meer informatie een aanmeldingen graag via ons kerkkantoor.

Diensten meeluisteren via Kerkdienstgemist.nl

Onze diensten worden uitgezonden via Kerkdienstgemist.nl

Als u in de Agenda bij een dienst op de link "luisteren" klikt, kunt u vervolgens direct live het meeluisteren starten. Reeds uitgezonden diensten kunt u via de website van Kerkdienstgemist.nl nog achteraf beluisteren.

Rondleidingen

Het is mogelijk om rondgeleid te worden over onze mooie pleinen en de kerk uit de 18de eeuw, de begraafplaats en het museum Het Hernhutter Huis.
Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met het kerkelijk kantoor of met

Het Hernhutter Huis : 030 - 200 69 10 / e-mail: rondleidingen@hethernhutterhuis.nl

Evaluatie parkeren en aanvullende maatregelenWeeknieuws / EBG-nieuws / ZZg-nieuws

      » Naar het actuele ZZg-nieuws