foto-welkom

Welkom op de website van de Broedergemeente Zeist!

Wij zijn een gemeente van de Evangelische Broedergemeente in Nederland, een protestantse kerk, ook bekend onder de naam "Hernhutters". Onze gemeente is gehuisvest op de pleinen bij slot Zeist.

Onze diensten en andere activiteiten zijn gekenmerkt door vreugde aan de muziek, door een rijke traditie, door nieuwe activiteiten voor alle leeftijden, van de senioren tot onze levendige kinder- en jeugdgroepen. Onze diensten zijn open voor iedereen.


Agenda

24 mei
14.30 uur
Seniorengroep (Princenhof)
25 mei
12.00 uur
Middaggebed (Kleine Zaal)
Br. H. Kronenburg
26 mei
8.30 uur
Liturgie op Hemelvaartsdag
Br. S. Bernhard
27 mei
17.00 uur
Praethuys (Koetshuys)

Mededelingen

Diensten meekijken via Kerkdienstgemist.nl

Onze diensten worden live uitgezonden via Kerkdienstgemist.nl.

De diensten op woensdagmiddag zijn alleen te beluisteren van zaterdagavond en zondagochtend zijn met beeld en geluid te volgen via  de website van Kerkdienstgemist.nl nog achteraf bekijken resp. beluisteren. 

Uw collecte kunt u overmaken naar: 

NL49 ABNA 0501020004 

t.n.v. Evangelische Broedergemeente Zeist. Onder "meer informatie" kunt u voor alle diensten ook een QR code en betalingslink vinden.ZZg-nieuws

      » Naar het actuele ZZg-nieuws