foto-welkom

Kerkdiensten

Iedere zondag is er om 10.00 uur de preekdienst, waarin de eigen predikant of een gastpredikant voorgaat. Ongeveer één keer per maand wordt een zondagavondliturgie gehouden om 19.00 uur. Elke zaterdag is er om 19.00 uur een zangdienst.
Deze dienst wordt geleid door de predikant of één van de daartoe aangestelde gemeenteleden van de Broedergemeente Zeist.
Het rooster van de zangdiensten wordt gecoördineerd door zr. R. Kraaimaat-Grootendorst. Per jaar wordt een aantal keren het Avondmaal gevierd, soms aansluitend aan een ochtenddienst, soms in een aparte dienst ’s avonds.
Alle kerkdiensten worden live uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl en kunnen ook direct op onze website meegeluisterd worden via de "luisteren"-link, die bij de diensten in de Agenda getoond wordt. De diensten zijn achteraf ook nog te beluisteren via www.kerkdienstgemist.nl


» Meer informatie over de actuele diensten vindt u in de Agenda.

Pastoraal werk

Predikant

Tot de taken van de predikant behoren pastorale zaken zoals huisbezoek en ziekenbezoek, het voorgaan in kerkdiensten, het houden van belijdeniscatechisatie en het contact met nieuwe gemeenteleden. De predikant is door het provinciaal bestuur van de Broedergemeente aangesteld en heeft ambtshalve zitting in de oudstenraad en een aantal commissies. » contact


Bezoekdienst

Ter ondersteuning van de pastorale taken van de predikant bestaat er een bezoekdienst. Het bezoekwerk dat door een aantal gemeenteleden wordt gedaan, wordt gecoördineerd door de contactgroep. Deze bestaat naast de predikant  en uit br. J.G.F. van Wageningen. Gemeenteleden die een bezoek wensen, kunnen bij deze contactgroep terecht. » contact


Verjaardagfonds

Gemeenteleden die in Zeist wonen krijgen op hun verjaardag bezoek van een zuster of broeder van het verjaardagfonds. Deze overhandigt desbetreffende een zelfgemaakte dagtekstenkaart en een envelopje voor een vrijwillige bijdrage aan een project van het ZZg. De nadruk van de bezoeken ligt op het sociale vlak en niet op de noodzaak van het werven van fondsen voor het project. Leden die buiten Zeist wonen ontvangen de kaart per post. De bezoekzusters en -broeders komen één keer per jaar bijeen om een nieuw project te kiezen. » contact


In en rond de diensten

Zaaldienst

De zaaldienst bestaat uit tien zusters en tien broeders die worden aangestuurd door een hoofdzaaldienaar. Bij elke kerkdienst doen per toerbeurt twee zusters en twee broeders tezamen met de hoofdzaaldienaar dienst. Zij heten bij aanvang van de dienst de bezoekers welkom en delen gezangboeken en/of liturgieën uit. Tijdens de kerkdienst verzorgen zij de collecte en na de dienst eventueel koffie. De zaaldienst wordt ook ingeschakeld bij grootschalige kerkelijke activiteiten zoals de kerkendag en het zendingsfeest. Tevens is er een taak voor hen weggelegd tijdens huwelijks-, en begrafenisdiensten. » contact


Organisten

De organisten begeleiden de preekdiensten, zangdiensten en bijzondere liturgiën op het orgel, zowel in de grote kerkzaal als in de kleine zaal. » contact


Kinderkerk

Iedere zondag tijdens de morgendienst is er kinderkerk voor alle 4- tot 10 jarigen. Na het bijwonen van het begin van de dienst gaan de kinderen naar een aparte ruimte waar de leiding Bijbelverhalen vertelt. Verder wordt er gezongen, gebeden en geknutseld. Het kinderkerkjaar kent de volgende hoogtepunten; diensten voor jong en oud, de musical tijdens de Adventsfamilieavond, het kinderfeest aan het begin van de zomer en het minikamp (3 dagen) aan het einde van de zomervakantie. » contact


Kinderoppas

Tijdens de zondagochtenddiensten is er kinderopvang voor alle 0 tot 4 jarigen. In een aparte kamer in het kerkgebouw kunnen de kinderen onder het ervaren toeziend oog van de kinderoppas spelen. » contact


Vervoersdienst

De vervoersdienst vervoert gemeenteleden die zelf geen vervoer hebben naar en van de diensten. De naam van degene die dienst heeft, staat in het weeknieuws. De organisatie van de vervoersdienst ligt bij de diaconale commissie. » contact


Boekentafel

Op de boekentafel worden voornamelijk boeken verkocht vanuit de traditie van de Broedergemeente. Daarnaast worden bijvoorbeeld ook bijbels verkocht. De verkoop vindt ongeveer eenmaal per maand plaats, tezamen met de verkoop van de wereldwinkel. In het weeknieuws wordt dit bij de agenda vermeld. Op dit moment zijn de medewerkers zr. L. Robijn en bij toerbeurt één van de jongeren.
» contact