foto-welkom

De geschiedenis van de EBG

De Evangelische Broedergemeente Zeist is gevestigd in de monumentale gebouwen op het Broeder- en Zusterplein, die langs de oprijlaan van het Slot Zeist zijn te vinden. Samen met het Slot vormen deze historische panden een uniek architectonisch geheel.

De oorsprong van de Evangelische Broedergemeente ligt in het voormalige Tsjechoslowakije, namelijk in Moravië en Bohemen. In de 15e eeuw ontstond daar, na de reformatie, een nieuwe kerk, die als voorloper beschouwd kan worden van de Reformatie. Laatste bisschop van de reformatie was de beroemde theoloog en pedagoog Jan Amos Komensky (Comenius) die in 1670 in Amsterdam overleed en in Naarden begraven ligt.

In de 18e eeuw waren er nog enkele volgelingen over die leefden in het grensgebied tussen Saksen (Duitsland) en Moravië (Tsjechië). Dezen werden streng vervolg. Een aantal gezinnen vluchten toen naar Saksen waar zij zich mochten vestigen op het landgoed van Graaf Nikolaus Ludwig von Zinzendorf. Hier ontstond in 1722 de nederzetting Herrnhut, die uitgroeide tot de hernieuwde Broederuniteit of Evangelische Broedergemeente. Vanuit Herrnhut werden op diverse plaatsen in Europa Broedergemeenten gesticht.

Snel na het ontstaan van de Broederuniteit trokken de eerste zendelingen de wereld over om het evangelie te verkondigen. In tegenstelling tot Europa groeiden deze zendingsposten uit tot ware volkskerken zoals bijvoorbeeld in Suriname en Tanzania.

Om ook in Indië het Evangelie te kunnen verkondigen, vestigden de Herrnhuters zich ook in Nederland. Hier ontmoetten ze enkele doopsgezinden die zich tot de Broedergemeente aangetrokken voelden. Toen Zinzendorf in 1736 naar Nederland kwam, sloten deze doopsgezinden zich bij de Broedergemeente aan. Zij maakten het mogelijk dat de Broedergemeente zich in Zeist kon vestigen en gingen er zelf ook wonen.
In 1745 kregen de Herrnhutters toestemming van de Heer van Zeist, Cornelis Schellinger, om zich in de tuinen van Slot Zeist te vestigen, waar vervolgens het Broeder- en Zusterplein ontstonden.


Het Hernhutter Huis

‘Het Hernhutter Huis’ is een museumstichting die zich ten doel stelt om de geschiedenis van de Broedergemeente en het ZZg te presenteren. Zij streeft daartoe naar een permanente vestiging van een museum in Zeist, mogelijk in samenwerking met andere historische instellingen. Vanuit de stichting worden exposities samengesteld en wordt de voorwerpencollectie verder uitgebouwd en in kaart gebracht. In het dienstencentrum beschikt de stichting over een expositieruimte. Tevens worden er ieder jaar vanaf half oktober hernhutter sterren verkocht vanuit de expositieruimte. De sterren zijn ook te bestellen via de website: www.hernhuttersterren.nl  » contact